Oferta

Zarządzanie i Administrowanie

 • Nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości.

 • Kontrola porządku i czystości na częściach wspólnych.

 • Przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych (regulaminy, statuty).

 • Pomoc w pozyskiwaniu środków na cele remontowe (kredyty bankowe dla Wspólnot, dotacje).

 • Negocjowanie korzystnych warunków umów z dostawcami mediów.

 • Wyszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów dla Wspólnoty (pożytki z reklam, dzierżawy części wspólnych nieruchomości).

 • Doradztwo techniczne w zakresie optymalizacji urządzeń zabudowanych na nieruchomości, a w szczególności ograniczenia kosztów związanych z gospodarką ciepła.

 • Prowadzenie oraz aktualizacja wykazu właścicieli.

 • Organizowanie i obsługa zebrań Wspólnoty.

Obsługa księgowa

 • Prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego.

 • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej.

 • Obsługa rachunku bankowego Wspólnoty.

 • Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Windykacja należności.

 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.

 • Rozliczenia kosztów funkcjonowania Wspólnoty oraz mediów dostarczanych do lokali.

 • Bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów, stanie środków zgromadzonych na funduszu remontowym oraz kosztach planowanych remontów.

Obsługa techniczna

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku.

 • Zlecanie i nadzorowanie okresowych przeglądów zgodnie ustawą Prawo Budowlane.

 • Zlecanie bieżącej konserwacji budynku.

 • Przygotowywanie i realizacja planów remontów zgodnie z podjętymi uchwałami.

 • Pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów.

 • Nadzór techniczny nad bieżącą obsługą budynku.

 • Informowanie Zarządu Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.

Usługi konserwatora

 • drobne naprawy typu złota rączka

 • sprawdzanie stanu drzwi, okien, oświetlenia

 • odczytywanie liczników

 • usuwanie awarii instalacji wod-kan, CO, elektrycznych, domofonowej