E-biuroPliki do pobrania

- Oświadczenie przekazania danych osobowych


 - Deklaracja do gospodarowania odpadami komunalnymi


 - Informacja o deklaracji CEEB